Leden

Leden

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 Mr. R.P.M. de Laat

Mr. R.P.M. de Laat

Richard de Laat is voorzitter van de werkgroep en advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.

 Mr. C.J.C.M. Oomen

Mr. C.J.C.M. Oomen

Kees Oomen is directeur Public Affairs bij Stichting VvE Belang. Als directeur van stichting VvE Belang is hij verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de VvE’s in Nederland, met als doel VvE’s in Nederland beter te laten functioneren. Uit dien hoofde heeft hij veel contact met allerlei stakeholders, zoals Tweede Kamerleden, gemeentes en collega branche-organisaties. Grote thema’s voor hem zijn wet- en regelgeving, onderhoud en energie & duurzaamheid. Voorlichting is daarbij een kernactiviteit.

Mr. dr.  M.C.E. van der Vleuten

Mr. dr. M.C.E. van der Vleuten

Mechteld van der Vleuten is zelfstandig (interim) juridisch adviseur, bestuursadviseur/-secretaris en interimmanager voor met name woningcorporaties. Zij is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan RST advocaten in Breda. Daarnaast was zij in de periode 2017-2019 als post-doc onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen.

Mr. C.N. Siewers

Mr. C.N. Siewers

Claudia Siewers is directeur-bestuurder van Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) en promovenda bij de Open Universiteit met als onderwerp Wijziging van splitsingsakten. In haar proefschrift onderzoekt zij de achterliggende redenen voor het voorgeschreven proces en doet zij een voorstel voor versimpeling. In 2022 hoopt Claudia te promoveren op dit onderwerp.

R. Brinkhuijsen

R. Brinkhuijsen

René Brinkhuijsen is bestuurslid van VGM NL, hij neemt deel aan de werkgroep namens de VvE-beheerders en als VvE-beheerder. Vanuit betrokkenheid bij het vak VvE-management neemt René al geruime tijd deel aan overleggen met stakeholders en de overheid met als missie het verbeteren van het functioneren van VvE’s in het algemeen en het verder structureren van omstandigheden waarin VvE-managers hun taken uit dienen te voeren in het bijzonder.

Mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen

Mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen

Astrid Luijk-van Veldhuizen is juriste bij VvE Belang en secretaris van de Werkgroep. Het appartementsrecht is ook onderdeel van de notariële praktijk waarin Astrid voorheen werkzaam was.

Mr. A. Timmerman-Bakker

Mr. A. Timmerman-Bakker

Arianne Timmerman is jurist bij Vereniging Eigen Huis en mediator en verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van VvE’s en appartements-eigenaren over allerlei juridische kwesties. Zij schrijft voor VEH over actuele onderwerpen die VvE’s raken. Daarnaast treedt zij op als juridisch spreker op events voor VvE’s.

Tot eind 2017 was tevens mevrouw mr. J.H.B. van der Meer, bestuurder van een grote VvE, lid van de werkgroep. Zij moest helaas wegens gezondheidsredenen afscheid nemen. Zij heeft uit de eerste hand de stem van de bestuurder in de praktijk ingebracht.

Tot eind 2021 was mr. Ingrid de Jong namens de KNB lid van de werkgroep. Zij moest helaas andere prioriteiten stellen. Zij heeft de werkgroep steeds scherp gehouden op belangrijke details en de invalshoek van de notaris.
Namens de KNB is mr. I. Altuntaş-Langendoen, juridisch adviseur van de KNB, het eerste halfjaar van 2022 lid geweest.