Home

Werkgroep Modernisering
Appartementsrecht Nederland

Welkom op de website van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland


De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van VvE Belang, de VvE-beheerders (VGM NL), de notarissen (KNB), Vereniging Eigen Huis (VEH), de wetenschap en de rechtspraktijk. De werkgroep (8 leden) houdt zich bezig met het vraagstuk om de regelgeving beter te laten aansluiten op deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De werkgroep is voortgekomen uit de klankbordgroep die in 2013 vanuit het Energieakkoord is ingericht ten behoeve van concrete verbeteradviezen van het appartementsrecht. Sinds 2017 wordt gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden tot vereenvoudiging (en uniformering) van de wet- en regelgeving van het appartementsrecht.

In september 2020 is Deel 11 in de WPNR boekenreeks uitgekomen, waarin ons ontwerpwetsvoorstel is gepubliceerd. Het boek ‘Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’, Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten bevat een uitgebreide toelichting op het ontwerpwetsvoorstel en de voorgestelde AMvB. Daarnaast wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op de aanleg voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen in VvE’s, de opt-out bij VvE-financiering van onderhoud & verduurzaming en kleine VvE’s. Voor die kleine VvE’s wordt thans de laatste hand gelegd aan een op maakt gemaakte modelsplitsingsreglement.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt een internetconsultatie verwacht over de door de minister toegezegde AMvB waarmee het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen wordt bevorderd.