Home

Werkgroep Modernisering
Appartementsrecht Nederland

Welkom op de website van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland


De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van VvE Belang, de VvE-beheerders (VGM NL), de notarissen (KNB), de wetenschap en de rechtspraktijk. De werkgroep houdt zich bezig met het vraagstuk om de regelgeving beter te laten aansluiten op deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De werkgroep is voortgekomen uit de

klankbordgroep die in 2013 vanuit het Energieakkoord is ingericht ten behoeve van concrete verbeteradviezen van het appartementsrecht. De werkgroep bestaat uit 7 leden. Sinds 2017 wordt gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden tot vereenvoudiging (en uniformering) van de wet- en regelgeving van het appartementsrecht.